Tillbaka

EMMA HÅKANSSON

Jag tycker om att skulptera, fota, skriva (har publicerat diktsamling), klippa fina rubriker ur tidningar, tova, rita. Att pyssla och skapa. Jag tycker också att det är spännande att förena de olika uttryckssätten, som att måla på textil eller skulptera någonting man skrivit. När jag gör smycken använder jag mig gärna av mina bilder och foton, utgår från dem, så som jag har gjort med exempelvis glassmyckena.