UNGA DESIGNERS PÅ MISOUI!

 

 

 

Tillbaka

Vill du sälja på Misoui?  

Så här fungerar det.

 Hur söker man?

v       Det du vill sälja på Misoui ska passa in i vårt koncept. Du tar med dig prov på det du tillverkar och kommer in och pratar med oss personligen.  Vi tittar bl a på originalitet, teknik, kvalitet och om det passar in i vår genre.

v       Den allra första försäljningsperioden, ”provtid”, är alltid 4 veckor.  Då kan både du och vi testa hur samarbetet fungerar och om kunderna verkligen efterfrågar din produkt. Om ingen av oss därefter avbryter samarbetet, övergår hyresavtalet till att gälla tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid på fyra veckor.

Vad kostar det?

v       Vi tar en kommissionsavgift på 35 % av försäljningspriset inkl. moms. Om du inte är momspliktig (innehar F-skattesedel) måste vi tyvärr höja med 15 % (till 50%), eftersom vi ej kan dra av någon ingående moms vid skattedeklarationen. Ingen annan avgift ( typ hyra) tillkommer. Fri tillgång till syateljé vid lagning eller uppfräschning av era varor samt förpackningsmaterial m m ingår.

v       Det är du som bestämmer försäljningspriset till kund, men vi har alltid rätt att under pågående hyresperiod höja detta pris med
max 10 %. Önskar vi sänka ditt pris eller göra en ännu större höjning, måste vi först kontakta dig.

v       Misoui tillämpar så kallad självfakturering vilket innebär att vi utfärdar en faktura för kommittentens räkning utställd till Misoui. På fakturan framgår antal sålda varor, kommissionsavgiften, moms och momssats.

v       Utbetalningen sker inom tre veckor efter varje månadsskifte.  Pengarna betalas ut till ditt plus- eller bankgiro samt i en del fall kontant.

v       Vi förbehåller oss rätten att framöver tvingas höja dessa kommissionssatser.

 

Övriga hyresvillkor!

v       Du levererar själv dina varor till butiken och ansvarar för att det finns gott om dem. Inlämnade varor ska vara märkta med kommittents varumärke, storlek, tvättråd, pris samt numrerade enligt följesedel.

v       En följesedel ska alltid lämnas med varje leverans.

v       Du lämnar, hänger upp, byter ut samt hämtar tillbaka själv.

v       Kommer då och då in i butiken och kollar över sina varor så att de ser fräscha och hela ut. Vid behov stryker eller tar hem varorna för ev. lagning och tvätt.

v       Godkänner att foto på produkterna och produkter används i markandsföringssyfte.

v       Är ensam ansvarig vid eventuell tvist om upphovsrätt, reklamation eller liknande.

v       All försäljning som kan hänföras till Misoui under avtalstiden ska medföra kommissionsintäkter till Misoui. 

v       Är delaktig i de marknadsföringsaktiviteter vi har. Det kan innebära att medverka vid framtagande av material, tillverkning, medverka vid ev. marknader eller distrubition. 

v       Ser till att dina personuppgifter alltid är uppdaterad.

v       Ej för illojal konkurrens med andra designers.